Báo giá nhanh bảo hiểm xe ô tô

Kể từ ngày 01/05/2015, Bộ tài chính đã có biện pháp quản lý quy mô là cho các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng mức giá bán bảo hiểm xe ô tô thống nhất một mức phí bảo hiểm như nhau. Như vậy, biểu phí bảo hiểm loại hình này cũng như biểu phí bảo hiểm TNDS của chủ xe/ lái xe đều giống nhau. Điều này sẽ yêu cầu các công ty bảo hiểm không còn cạnh tranh giá bán  bảo hiểm ô tô như những năm trước đây mà đó là sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ bảo hiểm (bồi thường và chăm sóc khách hàng).

Các công ty này họ điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo thực tế thị trường về mặt bằng phí bảo hiểm từ chạy đua doanh số sang chạy đua về chất lượng dịch vụ, có nghĩa là họ chú trọng công tác giám định và bồi thường và dịch vụ cho khách hàng. Điều này vô hình chung là khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm này thì sẽ được phục vụ tốt hơn – nhờ sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ của các công ty bảo hiểm.

Để công bằng thì Bộ cũng quy định các công ty bảo hiểm xem xét chính sách giảm phí cho khách hàng. Cụ thể là:

Nếu khách hàng liên tục tham gia bảo hiểm thì sau từng năm công ty sẽ có các mức giảm 10% năm sau, 20% cho năm sau nữa dựa theo số năm không có tổn thất. Trong trường hợp sau 3 năm không có tổn thất, thì được giảm 25%.

Nếu số lượng xe tham gia từ 5 xe trở lên thì giảm 10%. Như vậy quý khách hàng sẽ không còn lo lắng bảo hiểm xe ô tô giá bao nhiêu nữa!

Báo giá nhanh bảo hiểm xe ô tô
Báo giá bảo hiểm xe ô tô

+CÁCH TÍNH PHÍ BẢO HIỂM XE Ô TÔ, ví dụ:

Chủ xe A có chiếc xe Toyota Fortuner năm SX 2015, giá trị xe 850.000.000 đồng. Phí bảo hiểm vật chất xe trong thời hạn bảo hiểm 1 năm được tính như sau:

Phí bảo hiểm vật chất xe = 850.000.000 x 1,3% = 1.105.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Báo giá nhanh bảo hiểm xe ô tô
Báo giá nhanh bảo hiểm xe ô tô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'