BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH, SINH VIÊN 2017

MIC là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả cao trên thị trường. Được ra đời từ năm 2007 với sự tập hợp sức mạnh kinh tế, uy tín của các doanh nghiệp lớn của Nhà nước như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty Tài chính dầu khí, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội…trong đó có sự hỗ trợ lớn từ Bộ Quốc Phòng. MIC luôn tự hào là “Điểm tựa vững chắc” cho người tham gia bảo hiểm, và luôn mong muốn mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối khi tham gia bảo hiểm tại MIC.

MIC rất vinh dự được giới thiệu chương trình bảo hiểm học sinh – sinh viên góp phần hỗ trợ tài chính và phục vụ tích cực công tác phòng ngừa rủi ro cho học sinh – sinh viên của Quý Trường như sau:

  1. Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những tai nạn xảy ra đối với người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt Nam.

– Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật” của MIC.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do chính hậu quả của tai nạn đó, MIC sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó. Hoặc trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, mức độ thương tật trầm trọng hơn, MIC trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền tương ứng theo tỉ lệ thương tật mới so với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó.

 

  1. Phí bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm

   1.Phí bảo hiểm/năm/học sinh

Đơn vị: đồng

Số tiền bảo hiểm

 

Phí bảo hiểm/năm/học sinh
4.000.000 6.000
5.000.000 7.500
6.000.000 9.000
8.000.000 12.000
10.000.000 15.000
  1. Thu cả khóa học (theo chương trình học) phí bảo hiểm thu trước cho toàn bộ khóa học, do vậy phí bảo hiểm sẽ được giảm:
Phí bảo hiểm dài hạn/học sinh Thời hạn bảo hiểm
2 năm 3 năm 4 năm 5 năm
175% Phí bảo hiểm/năm/học sinh 260% Phí bảo hiểm/năm/học sinh 330% Phí bảo hiểm/năm/học sinh 400% Phí bảo hiểm/năm/học sinh
  1. Bảo hiểm miễn phí: MIC nhận bảo hiểm miễn phí cho học sinh – sinh viên là con liệt sỹ, thương binh hạng 1/4 đang theo học trong các trường tham gia bảo hiểm tại MIC và đang được hưởng trợ cấp theo thông tư 27/TT-LB ngày 11/11/1993.

Điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cho đối tượng này được áp dụng như  học sinh – sinh viên khác cùng lớp, cùng trường. Nhà trường lập danh sách học sinh – sinh viên thuộc đối tượng trên gửi cho MIC.

III. Hiệu lực bảo hiểm: Hiệu lực bảo hiểm là một năm hay cả khóa học và được ghi cụ thể trên hợp đồng bảo hiểm.

Trong thời gian đang triển khai thu phí bảo hiểm, phí chưa nộp về MIC mà học sinh – sinh viên không may gặp rủi ro thì vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm với điều kiện:

– Nhà trường đã ký hợp đồng nguyên tắc với MIC;

– Học sinh – sinh viên có tên trong danh sách đăng ký bảo hiểm năm học 2016 – 2017 và đã nộp phí trước ngày xảy ra rủi ro đó;

– Nhà trường thu phí bảo hiểm của học sinh – sinh viên trong trường và nộp phí bảo hiểm cho MIC  theo quy định trong hợp đồng.

  1. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm :

– Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC có xác nhận của nhà trường;

– Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm/Bản sao danh sách người được bảo hiểm;

– Biên bản tai nạn có xác nhận của Nhà trường hoặc Cơ quan/chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn;

– Các chứng từ khám chữa bệnh: Y bạ, giấy khám, giấy nhập viện, giấy ra viện, phiếu thanh toán, đơn thuốc, phiếu mổ, phiếu đọc X-Quang, phim chụp X-Quang…..

– Giấy chứng tử (trong trường hợp chết);

– Trong trường hợp người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp thì phải có Giây xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người thụ hưởng chuyển quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 15 ngày với điều kiện hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 

> >  File HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH SINH VIÊN 2017

>> HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH SINH VIÊN 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'