Tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

I.TÌM HIỂU VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC LÀ GÌ ?

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là một khái niệm còn mới mẻ đối với nhiều người. Vì vậy bài viết dưới đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là như thế nào? Đối tượng nào tham gia và việc bồi thường khi xảy ra thiệt hại như thế nào?

tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

II.SỐ TIỀN BẢO HIỂM

–    Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

–    Trường hợp nếu số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:

–    Trường hợp không được xác định giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

III. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

–    Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;

–    Máy móc thiết bị;

–    Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

IV.PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bắt buộc, bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra.

tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.jpg

V.RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

–    Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ

–    Rủi ro “B”: Nổ;

–    Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các trang thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;

–    Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;

–    Rủi ro “E”:Thiệt hại do chính hành động ác ý;

–    Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun trào;

–    Rủi ro “G”: Giông và mưa bão;

–    Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;

–    Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước

–    Rủi ro “J”: Đâm va chạm do xe cộ và súc vật.

Thông tin chi tiết về phạm vi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại: Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

VI.THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

–    Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

–    Giấy chứng nhận bảo hiểm;

–    Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

–    Biên bản giám định nguyên nhân gây ra tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác

–    Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;

–    Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.jpg

Thời hạn được yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm, tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

–    Thời hạn yêu cầu phải bồi thường của bên mua bảo hiểm là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ những trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

–    Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp khác phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá 45 ngày.

–    Trường hợp từ chối bồi thường, bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'