Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc MIC

Công Ty Bảo Hiểm Quân Đội MIC  nhận và đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các Tổ Chức, Doanh Nghiệp, Công Ty, Cửa Hàng, Cơ Quan , cho  các ngành nghề như , may mặc, tòa nhà, hàng hóa trong kho, máy móc thiết bị, xưởng, bệnh viện v.v.v…  vì vậy MIC là công ty bảo hiểm đáng tin cậy và sự lựa chọn cho Quý khách hàng và Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc MIC chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về dịch vụ bảo hiểm này cách tham gia Quyền lợi hoặc những rủi ro lợi ích , phạm vi bồi thường , các điều khoản loại trừ, như nội dung như sau :

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mic.jpg

  1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC MIC

Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu, khách sạn, nhà xưởng, bệnh viện , chung cư ,kho bãi kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc , tất cả các ngành nghề

II.NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC MIC

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mic không chịu trách nhiệm bồi thường cho các điều khoản loại trừ sau đây:

Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra:

  1. a) Động đất, núi lửa và những biến động khác của thiên nhiên.
  2. b) Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.
  3. c) Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
  4. d) Sét đánh trực tiếp vào những  tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

đ) Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

  1. e) Thiệt hại xảy ra đối với các máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mic.jpg

III.PHẠM VI BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC MIC

Trên cơ sở các quy định trong Điều khoản bảo hiểm này và các sửa đổi bổ sung (nếu có) đã được Người được bảo hiểm chấp thuận, với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc MIC nhận trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro sau đây (còn gọi là rủi ro A) gây ra, bao gồm:

Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt hoặc phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Nổ là phản ứng hóa học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến những vật xung quanh nhưng loại trừ:

Tài sản được bảo hiểm bị phá hủy hay hư hại do nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị bốc cháy nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị đó thuộc quyền sở hữu hay điều khiển của bên mua bảo hiểm.

  1. b) Bình chứa, máy móc hay các thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ đó bị hư hại hay phá hủy do nổ các chất liệu đó (điểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm cháy, nổ xăng dầu).

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc mic.jpg

IV.NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC MIC

Giấy yêu cầu bảo hiểm, Điều khoản bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Giấy sửa đổi bổ sung (nếu có) và Bảng danh mục tài sản là những bộ phận không thể tách rời và tạo thành hợp đồng bảo hiểm.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.

Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'