Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư

Theo quy định hiện hành, nhà tập thể, nhà chung cư, các chủ hộ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư. Mức xử phạt khi vi phạm hành chính từ 100.000 vnđ đến 50.000.000 vnđ.

baohiemchaynobatbuocnhachungcu.jpg

  1. Tại sao bạn nên mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư?

Với tình trạng dân số ngày càng tăng và đi kèm với nó là nhu cầu về nhà ở cũng ngày càng tăng lên, hiện nay tuy chưa có thống kê chính thức những hộ dân đang sống trong các căn hộ nhà chung cư lên tới hàng trăm ngàn hộ. Theo thống kê của cục phòng cháy chữa cháy, chưa đầy 2 năm đã có trên 20 vụ cháy nhà chung cư, tập thể. Tuy nhiên chưa có thiệt hại nào quá lớn nhưng nó cũng đã gióng lên hồi chuông báo động về công tác đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang sống trong các toà nhà.

Khi mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư  người tham gia bảo hiểm sẽ được bồi thường trong trường hợp ngôi nhà và tài sản được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này bị thiệt hại hoặc mất mát thuộc phạm vi bảo hiểm (được ghi trong hợp đồng bảo hiểm).

Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế hoặc xây mới (trong trường hợp không thể sửa chữa được) một phần hoặc toàn bộ Ngôi nhà hoặc tài sản đó.

Lưu ý: việc xây mới hoặc thay thế cho ngôi nhà và các tài sản bảo hiểm bị thiệt hại dựa trên nguyên tắc thay thế lại ngôi nhà và số tài sản tương tự, cùng kích cỡ, tính năng và chủng loại nhưng không vượt quá giá trị tài sản được bảo hiểm.

baohiemchaynobatbuocnhachungcu1.jpg

Một khi hoả hoạn xảy ra, ai cũng biết được những thiệt hại xảy ra là rất lớn và vì vậy khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư Người tham gia bảo hiểm sẽ được hỗ trợ chi phí về căn hộ cũng như các tài sản bên trong (có ghi trong hợp đồng bảo hiểm). Vì vậy, khi bạn mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư bạn chỉ phải bỏ ra một khoản chi phí nhỏ nhưng có thể bảo vệ tài sản lớn nhất của bạn là căn nhà là một quyết định thông minh.

Về trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:

Khi mua bảo hiểm cháy, nổ phải được quy định thuộc trách nhiệm của từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức như sau:

– Đối với những cơ sở phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

– Đối với cơ sở trong đó có nhiều hộ như nhà tập thể, nhà chung cư hoặc trong một cơ sở mà có nhiều các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê, trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện như sau:

+ Trường hợp xác định được người là chủ sở hữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung (sau đây gọi chung là người đại diện), thì người đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cháy nổ cho người đại diện. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm là từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện.

+ Trong trường hợp không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

baohiemchaynobatbuocnhachungcu.jpg

– Các doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành. Trường hợp nếu xảy ra tổn thất thì việc xác định nguyên nhân cháy, nổ dẫn đến tổn thất thuộc trách nhiệm của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm đã tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC,

+ Loại trừ các trường hợp như doanh nghiệp không bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho đối tượng phải mua bảo hiểm:

+ Các cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

+ Cơ sở không có biên bản kiểm tra về PCCC của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hoặc các biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

+ Những cơ sở đang bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định về PCCC.

– Các doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà chung cư trong trường hợp bên mua bảo hiểm không thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'