Bảo hiểm trách nhiệm cộng đồng

Mic nhận bảo hiểm trách nhiệm cộng đồng bồi thường những thiệt hại về người và tài sản của bên thứ ba xảy ra do hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc do hàng hoá mà người tham gia bảo hiểm bán hoặc cung ứng gây ra.

Quý Khách hàng có thể tải Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp điền thông tin theo mẫu giấy yêu cầu cho Mic chúng tôi hoặc có thể gọi ngay theo đường dây nóng : 0933.917.179 để được hướng dẫn tư vấn miễn phí 24/24.

  1. KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM / ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Những thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của những rủi ro có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm gây ra cho người khác

  1. BỘ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM MÀ MIC CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG NHƯ SAU:

+    Giấy bảo hiểm yêu cầu

+    Hợp đồng bảo hiểm

+    Giấy Chứng Nhận bảo Hiểm

+    Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm công cộng

  1. THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC BẢO HIỂM
  • Trách nhiệm của MIC 12 tháng
  1. PHẠM VI BẢO HIỂM

Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

+    Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (chết, thương tật hoặc ốm đau);

+    Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

+    Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;

+    Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC.

  1. HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG KHI XẢY RA TỔN THẤT

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

–      Giám định sơ bộ:

+   Tự giám định(đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản);

+   Thuê giám định(đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu).

+     Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

  1. HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BAO GỒM :

Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

–           Giấy chứng nhận bảo hiểm;

–           Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba;

–      Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

–           Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;

–           Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba;

–            Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Quý khách hàng có thể tham khảo các điều khoản rõ và đây đủ nhất do Bảo Hiểm Quân đội chúng tôi cung cấp theo đường link tại đây nhé: Tải ngay Quy Tắc Bảo Hiểm trách nhiệm công cộng

*          Mọi thông tin thắc mắc Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ trực tuyến đường dây nóng hoặc theo địa chỉ Email như sau để được tư vấn 24/24 miễn phí :

Ngoài ra MIC- CÔNG TY BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI chúng tôi còn cung cấp tới Quý khách hàng những loại hình bảo hiểm như sau và có thể tải về tham khảo :

Bảo hiểm Tàu thủy

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm xe ô tô

Bảo hiểm xe máy

Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm Nhà Tư Nhân

Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm Tai nạn con người

Bảo hiểm người sử dụng điện

Bảo hiểm con người mức trách nhiệm cao

Bảo hiểm chăn sóc sức khỏe

Bảo hiểm Du Lịch

Bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Bảo hiểm xây dựng

Bảo hiểm lắp đặt

 

 

huynhnga

Mọi thông tin thắc mắc Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ trực tuyến đường dây nóng hoặc theo địa chỉ Email như sau để được tư vấn 24/24 miễn phí : Email: Baohiemmicsg@gmail.com Hotline: 0933.917.179 Website: http://baohiemquandoimic.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'