Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

CÁCH THAM GIA BẢO HIỂM:

 • Quý khách hàng chỉ cần cung cấp những thông tin như sau :

+    Tên Công Ty,Cơ Quan, Doanh Nghiệp, Cửa Hàng, Tổ chức, Cá Nhân

+    Địa điểm công trình được bảo hiểm

+    Thời hạn thi công và tới ngày kết thúc

+    Tên Công Trình hoặc dự án

+    Tổng giá trị công trình (còn gọi là : Số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng c do chủ công trình cung cấp)

Quý Khách hàng có thể tải Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp điền thông tin theo mẫu giấy yêu cầu cho Mic chúng tôi hoặc có thể gọi ngay theo đường dây nóng : 0933.917.179 để được hướng dẫn tư vấn miễn phí 24/24.

 • CÁCH TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

Ví dụ : Công ty A có 1 Công Trình  lắp đặt  về  điện thời gian khởi công là ngày 01/10/2015 ngày khi kết thúc là  30/06/2016. Tổng giá trị công trình lắp đặt là: 5tỷ  phí  bảo hiểm tham gia bảo hiểm cho đến khi thời hạn kết thúc công trình được tính như sau :

Tổng giá trị công trình  X  Tỷ lệ phí (0.15% Bao gồm thuế (VAT)) =  Phí bảo hiểm 1 năm

5.000.000.000  X 0.15% = 7.500.000 VNĐ

Phí bảo hiểm lắp đặt công ty A Thanh toán cho bảo hiểm là : 7.500.000 VNĐ

Ghi chú: Tỷ lệ phí có thể thỏa thuận và tùy vào tổng giá trị công trình  Lớn hay nhỏ

Quý Khách hàng có thể có thể gọi ngay theo đường dây nóng : 0933.917.179 để được hướng dẫn tư vấn miễn phí 24/24.

 1. KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM / ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
 • Các công trình lắp đặt bao gồm công trình lặp đặt công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác;
 • Trách nhiệm đối với người thứ ba.
 1. BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
 • Trong Quy tắc bảo hiểm này, bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm được hiểu như sau: Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm, Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm;
 1. BỘ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM MÀ MIC CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG NHƯ SAU:

+    Giấy bảo hiểm yêu cầu

+    Hợp đồng bảo hiểm

+    Giấy Chứng Nhận bảo Hiểm

+    Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

 

 1. THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC BẢO HIỂM
 • Trách nhiệm của MIC bắt đầu từ lúc khởi công công trình cho đến ngày kết thúc công trình
 1. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI PHẦN VẬT CHẤT VÀ TRÁCH NHIỆM

NGƯỜI THỨ BA

I . Phần Tổn Thất Vật Chất

MIC thỏa thuận với người được bảo hiểm rằng bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm , một hạng mục nào đó có tên trong giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc hợp đồng bảo hiểm bị tổn thất hoặc thiệt hại bất ngở, không lường trước được  do bất kỳ nguyên nhân nào khác . Bồi thường cho các chi phí thay thế và/hoặc sửa chữa và/hoặc khắc phục bất cứ phần nào của đối tượng được bảo hiểm và/hoặc bất kỳ phần nào của tài sản được bảo hiểm bị tổn thất, thiệt hại vật chất hay bị phá huỷ dưới bất kỳ hình thức nào và bởi bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm

II . Phần Tổn thất trách nhiệm đối với người thứ 3

Trong phạm vi các số tiền bảo hiểm quy định trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm, PJICO sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:

Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết người);

Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba;

Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận thanh toán, ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm:

Tất cả chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm;

Tất cả các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC,

Trách nhiệm của MIC thuộc phần này không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong GCNBH/hợp đồng bảo hiểm.

`6. HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG BAO GỒM :

Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

–    Giấy chứng nhận bảo hiểm;

–    Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba;

–    Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

–    Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;

–    Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba;

–    Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

 • Quý khách hàng có thể tham khảo các điều khoản rõ và đây đủ nhất do Bảo Hiểm Quân đội chúng tôi cung cấp theo đường link tại đây nhé: Tải ngay Quy Tắc Bảo Hiểm mọi rủi lắp đặt
 • Mọi thông tin thắc mắc Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ trực tuyến đường dây nóng hoặc theo địa chỉ Email như sau để được tư vấn 24/24 miễn phí :
 • Email: Baohiemmicsg@gmail.com
 • Hotline:0933.917.179
 • Website: Baohiemquandoimic.net

Ngoài ra MIC- CÔNG TY BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI chúng tôi còn cung cấp tới Quý khách hàng những loại hình bảo hiểm như sau và có thể tải về tham khảo :

Bảo hiểm Tàu thủy

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm xe ô tô

Bảo hiểm xe máy

Bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm Nhà Tư Nhân

Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm Tai nạn con người

Bảo hiểm người sử dụng điện

Bảo hiểm con người mức trách nhiệm cao

Bảo hiểm chăn sóc sức khỏe

Bảo hiểm Du Lịch

Bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Bảo hiểm xây dựng

Bảo hiểm lắp đặt

 

 

 

huynhnga

Mọi thông tin thắc mắc Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ trực tuyến đường dây nóng hoặc theo địa chỉ Email như sau để được tư vấn 24/24 miễn phí : Email: Baohiemmicsg@gmail.com Hotline: 0933.917.179 Website: http://baohiemquandoimic.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'